હજી વાર છે…

નાત – જાતના નામ પર જીવે છે જયાં સુધી,

તારા વિકાસને હજી વાર છે.

તારૂ છુપાવી બીજાને ઉઘાડો પાડે છે,

તને માન મળવાને હજી વાર છે.

કોઈને પછાડી ખુદને વખાણે છે,

તારે ઊભા થવાને હજી વાર છે.

પક્ષમાં રચ્યો પચ્યો છે જયાં સુધી,

તારે લીડર થવાને હજી વાર છે.

વાયદા કરવાનું છોડી કાયૅ આરંભ કર

તારા વખાણ થવાને હજી વાર છે.

If you want to know more… Meet Me

14 thoughts on “હજી વાર છે…

Add yours

 1. मैं तमिलनाडु से हूँ, उत्तर भारतीय भाषाओं में सिर्फ हिन्दी ही जानती हूँ।

  Like

 2. આટલા બધા બ્લોગર લાઇક કરે છે અને કહો છો કે વખાણ થવાને હજી વાર છે! તમે ઓલરેડી વખણાઇ રહ્યા છો દોસ્ત.. 🙂

  ભવિષ્ય માટે ઘણી ઘણી શુભકામનાઓ..

  Liked by 2 people

  1. 😀😀
   આપનો આભાર.
   બગીચા પાસેથી પસાર થતી હર કોઈ વ્યક્તિ સુગંધ લે છે. એટલે લાઇક તો હર કોઈ કરે, પરંતુ જ્યારે વાંચનાર શબ્દો ને ગટગટાવી જાય ને ત્યારે સમજવું કે વખાણાઇ રહ્યા છીએ.

   Liked by 3 people

Leave a Reply to Vishal Chhatrola Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: